Träning

Food and exercise that boost your body type

Detta ingår:

Så här går det till! 

  1. Hälsoformulär + kroppstypanalys skickas via mail
  2. Betalning 
  3. Inlogg för kost och träningsregistrering samt tillgång till kostdataprogram i en månad 
  4. Personligt kost och träningsschema skickas

*Fortsatt prenumeration 549 kronor per månad. Varierande kost och träningsscheman månadsvis, fortlöpande inlogg till kostdataprogram och färdiga recept. Alina följer upp dina resultat och stöttar dig på din väg att nå dina mål. Allt detta sker med kontakt via kostdataprogram och mail.